+372-5864-5160

Eesti

VITRUVIAN VISION (lühendatult VV või "Me") on mittetulundusühing, mis asub Tallinnas, Eestis.

Vitruvian Visioni eesmärk on aidata noortel digitaalsete ja kunstiliste vahendite kaudu oma täielikku potentsiaali realiseerida.

Püüame seda saavutada, korraldades loomingulisi töötubasid ja üritusi Gen-Z harimiseks ja edasiseks kvalifitseerimiseks.

Ettevõte kuulub Alexandra Nimale, rahvusvahelise äri lõpetanud ja Austriast pärit kunstnikule.

Vitruvian Vision korraldab praegu 28 üleeuroopalist Flashmobi üritust, mis toimuvad 9. maist 2022 kuni 9. maini 2023 (Euroopa päev).

Projektiga tahetakse ühendada (noored) inimesed pärast pikka sotsiaalset isolatsiooniperioodi. See on kuulutatud LGBTIQ +, puude ja BIPOC sõbralik.

Kõik on oodatud kandma oma ilmekamat kostüümi ja tulema meiega laulma.